Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że pomoc oferowana rolnikom poszkodowanym przez suszę przez ministerstwo rolnictwa jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 23 tygodniu 2018 r.

2018-07-03

Rynek mleka i wołowiny w 23 tygodniu 2018 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Kwiecień Marzec Miesięczna zmiana ceny
Północny 139,9 141,7
 
Centralny 125,73 128,41
 
Południowo-wschodni 128,1 130,1
 
Zachodni 127,21 132,0
 
Polska 133,995 136,38
 
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Kwiecień 2018
Kwiecień 2017
 
Kwiecień 2016 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2017 2016
134,00 129,95 105,16 3,1 27,4
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.06.10
2018.06.03
Masło Ekstra w blokach 2 248,65 2 250,89 -0,1
Masło Ekstra konfekcjonowane 2 483,88 2 372,47 4,7
Mleko odtłuszczone w proszku 575,81 562,86 2,3
Mleko pełne w proszku 1 075,73 1 038,42 3,6
Ser Edamski 1 270,17 1 236,48 2,7
Ser Gouda 1 240,28 1 211,54 2,4
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
018-06-10 2018-06-03 018-06-10 2018-06-03
Bydło ogółem 6,93 6,92 13 370 13 361 0,1
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,06 7,11 13 096 13 184 -0,7
byki 12-24 m-ce (A) 7,45 7,46 13 980 13 987 -0,1
byki > 24 m-cy (B) 7,39 7,39 13 864 13 867 0,0
wolce > 12 m-cy (C) -- -- -- -- --
krowy (D) 5,78 5,73 11 866 11 767 0,8
Bydło ogółem 6,93 6,94 13 379 13 398 -0,1
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2018-06-10 2018-06-03
cielęta 60-100 kg 13,49 12,71 6,1
młode bydło opasowe 7,07 7,07 0,0
krowy wybrakowane 5,00 5,00 0,0
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 
 
6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.06.10 2018.06.03 2017.06.11
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny zł/szt 688,50 644,38 623,32
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny zł/szt 1002,40 800,83 796,56
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy zł/kg w.ż. 9,40 -- 9,66
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat