Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek zbóż w 39 tygodniu 2018 r.

2018-10-09

Rynek zbóż w 39 tygodniu 2018 r.
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
 
Towar
Rodzaj ziarna
2018-09-30 2018-09-23
Tyg. zm. cen. (%)
Pszenica konsumpcyjne 804 814 -1,2
paszowe 784 791 -0,9
Żyto konsumpcyjne 716 701 2,1
paszowe 666 702 -5,1
Jęczmień konsumpcyjne 784 693 13,1
paszowe 772 782 -1,2
browarniane 748 745 0,3
Kukurydza
paszowe "mokra"
560 529 5,8
paszowe 747 749 -0,3
Owies konsumpcyjne nld 591 --
paszowe 617 589 4,7
Pszenżyto paszowe 744 748 -0,6
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona] Tygodniowa
2018-09-28 2018-09-21 zmiana [%]
 
PSZENICA
Cena min. 625 625 0,0
Cena max. 1000 1000 0,0
Cena śr. 841 846 -0,6
 
ŻYTO
Cena min. 550 570 -3,5
Cena max. 900 900 0,0
Cena śr. 670 673 -0,5
 
JĘCZMIEŃ
Cena min. 625 625 0,0
Cena max. 900 900 0,0
Cena śr. 769 771 -0,2
 
KUKURYDZA
Cena min. 700 700 0,0
Cena max. 1000 1000 0,0
Cena śr. 900 893 0,8
 
OWIES
Cena min. 525 525 0,0
Cena max. 980 980 0,0
Cena śr. 671 656 2,3
 
PSZENŻYTO
Cena min. 600 600 0,0
Cena max. 900 900 0,0
Cena śr. 731 730 0,3
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 24-29.09.2018 r.
 
Towar Parametry jakościowe Giełda Cena (zł/tona) Ilość (tona) Lokalizacja Uwagi
Pszenica paszowa zgodne z PN Rol Petrol Łódź 820 200 z dostawą kraj
Jęczmień paszowy zgodne z PN Rol Petrol Łódź 790 100 z dostawą kraj
 
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat