Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Długa lista postulatów

2018-10-22

Długa lista postulatów

Miał być wielki protest rolników, a była wielka klapa. Gdyby nie kilkudziesięciu pracowników Ursusa, którzy przyłączyli się do manifestacji, to rolników można byłoby policzyć na palcach jednej, może dwóch rąk.  

Protest został zorganizowany 18 października w Warszawie przez Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni” z przewodniczącym Marcinem Bustowskim na czele. Niewielka grupka osób, która zebrała się pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przemaszerowała ulicami stolicy pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, by tam złożyć swoje postulaty. A było ich nie mało. 

Bez rezerw

W piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego ZZRRS wskazuje, że polityka rolna rządu „ignoruje rzeczywistą dramatyczną sytuację polskiej wsi” i prowadzi do upadku wielu gospodarstw rolnych, do wzrostu cen żywności, a w konsekwencji do zapaści w przedsiębiorstwach obsługujących rolnictwo. Jako jeden z głównych postulatów organizacja wskazuje na konieczność podniesienia finansowania rolnictwa z budżetu państwa do co najmniej 1,2 proc. PKB, wytykając PiS, że właśnie taki poziom obiecywało przed wyborami. Żąda także: wypłaty zaległych odszkodowań i rekompensat za likwidację trzody chlewnej z związku z ASF, zmian w prawie łowieckim, aby właściciel gruntów miał prawo zawierania i wypowiadania umów z kołami łowieckimi, a także by rolnik posiadający odpowiednie uprawnienia miał prawo polowania prewencyjnego na własnym gruncie na zwierzęta zagrażające jego produkcji rolnej. ZZRRS żąda wypłaty środków pomocowych nie tylko za skutki klęsk żywiołowych w tym roku, ale także zaległych kwot za wcześniejsze lata. Domaga się również wypłaty 500 zł/ha gospodarstwom nie uwzględnionym przez system monitoringu suszy IUNG-PIB, a które ucierpiały z powodu braku wody, co – zdaniem organizacji – można by udowodnić wykorzystując aktualne dane geodezji i kartografii. Wskazuje ponadto, że dodatkowe 200 zł do każdej sztuki powinni otrzymać producenci bydła ze względu na brak paszy. Z tego samego powodu, według ZZRRS, należy podjąć skup interwencyjny kukurydzy na paszę dla zwierząt. Związek ubolewa także nad niewielkimi rezerwami  żywnościowo-materiałowymi naszego kraju, co wykazał w 2016 r. raport Najwyższej Izby Kontroli. Podkreśla, że brak odpowiednich rezerw przy tegorocznej suszy i wysokim eksporcie może spowodować gwałtowny wzrost cen żywności. 

Ceny rekomendowane

Organizacja żąda przygotowania nowych rozwiązań w zakresie polityki kredytowej wobec rolnictwa, utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywnościowego, a także powołania Narodowej Sieci Handlu Spożywczego w oparciu o Orlen i inne spółki Skarbu Państwa, która stałaby się przeciwwagą dla dominującego na polskim rynku kapitału zagranicznego. Postuluje wprowadzenie systemu cen rekomendowanych, obejmujących szczególnie: mięso, mleko oraz owoce miękkie i warzywa. Żąda pilnego wycofania projektu ustawy o ochronie zwierząt, która zakazuje chowu i hodowli zwierząt futerkowych oraz nadaje zbyt szerokie uprawnienia organizacjom pozarządowym. Postuluje też, aby rząd nie ograniczał lub nie uniemożliwiał polskim producentom maszyn rolniczych eksportu do krajów afrykańskich w ramach zobowiązań Polski wynikających z uczestnictwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Związek wskazał przy tym na problemy spółki URSUS. Zdaniem ZZRRS, kontroli wymaga wydatkowanie środków z funduszy promocji żywności, na które składają się polscy rolnicy. Żąda nawet powołania do tego celu komisji śledczej.

Przedstawiciele protestujących złożyli postulaty na ręce Kacpra Halskiego, dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich w KPRM oraz Rafała Romanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Jeśli do 20 listopada nie zostaną wdrożone, to będziemy blokować drogi w kraju – zagroził Marcin Bustowski. 

Tekst i fot. Alicja Siuda

Więcej zdjęć można obejrzeć w naszej fotogalerii


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat