Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 48 tygodniu 2018 r.

2018-12-12

Rynek mleka i wołowiny w 48 tygodniu 2018 r.

1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.

Makroregion
Październik
Wrzesień
Miesięczna zmiana ceny
Północny
143,64
140,26
2,4
Centralny
133,49
128,35
4,0
Południowo-wschodni
137,60
132,90
3,5
Zachodni
137,34
130,76
5,0
Polska
140,12
135,85
3,1

 

2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.

Wyszczególnienie
Wrzesień 2018
Wrzesień 2017

 

Wrzesień 2016
Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska
2017
2016
135,85
143,80
114,21
-5,5
18,9

 

3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich

Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.12.02
2018.11.25
Masło Ekstra w blokach
1 940
1 991
-2,6
Masło Ekstra konfekcjonowane
2 157
2 166
-0,4
Mleko odtłuszczone w proszku
647
663
-2,4
Mleko pełne w proszku
1 175
1 184
-0,8
Ser Edamski
1 318
1 324
-0,5
Ser Gouda
1 327
1 330
-0,2


4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce

Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/kg]
zm. ceny [%]
2018.12.02
2018.11.25
2018.12.02
2018.11.25
Bydło ogółem
6,63
6,64
12 804
12 810
0,0
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,78
7,20
12 582
13 366
-5,9
byki 12-24 m-ce (A)
7,38
7,38
13 851
13 845
0,0
byki > 24 m-cy (B)
7,29
7,33
13 677
13 745
-0,5
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
5,32
5,34
10 929
10 957
-0,3
Bydło ogółem
6,89
6,80
13 303
13 137
1,3

*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone

**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);

byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);

krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),

mpc - masa poubojowa ciepła

5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)

kategoria
tydzień
zm. tyg.(%)
2018-11-30
2018-11-23
Cielęta 60-100 kg
13,90
13,71
1,4
Młode bydło opasowe
7,10
7,07
0,4
Krowy wybrakowane
5,00
5,00
0,0

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy

Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.12.02
2018.11.25
2017.12.03
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
673,30
678,70
612,00
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
985,50
918,50
779,00
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
10,20
--
9,95

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat