Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek wieprzowiny w 17 tygodniu 2020 roku

2020-05-11

Rynek wieprzowiny w 17 tygodniu 2020 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2020-04-26
2020-04-19
tyg. zm. ceny w %
klasa S
7 723
7 877
-1,96
klasa E
7 619
7 783
-2,11
klasa U
7 235
7 422
-2,52
klasa R
6 794
7 085
-4,10
klasa O
6 016
6 402
-6,02
klasa P
6 208
6 522
-4,81
S-P Razem
7 592
7 763
-2,21
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2020-04-26
2020-04-19
tyg. zm. ceny w %
Polska
5,92
6,06
-2,21
region północny
5,96
6,07
-1,81
region środkowo – wschodni
5,95
6,08
-2,03
region południowo – wschodni
5,93
6,03
-1,67
region zachodni
5,86
6,03
-2,81
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy (zł/t)
makroregiony
2020-04-26
2020-04-19
tyg. zm. ceny w %
Polska
8 757
8 847
-1,0
region południowo – wschodni
8 894
8 911
-0,2
region północny
*
*
*
region środkowo – wschodni
8 760
8 957
-2,2
region zachodni
8 745
8 808
-0,7
 
4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny w styczeń - luty 2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
01-02.2020 01-02.2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
1 132
2 736
-58,6
z tego, handel z UE-28
1 132
2 736
-58,6
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
60 725
96 063
-36,8
z tego, handel z UE-28
48 607
67 642
-28,1
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
34 086
35 808
-4,8
z tego, handel z UE-28
34 086
35 808
-4,8
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
114 193
121 096
-5,7
z tego, handel z UE-28
114 169
121 095
-5,7
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat