Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 33 tygodniu 2020 roku

2020-08-29

Rynek wieprzowiny w 33 tygodniu 2020 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2020-08-16
2020-08-09
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
6 438
6 508
-1,07
klasa E
6 335
6 425
-1,40
klasa U
5 986
6 088
-1,67
klasa R
5 613
5 720
-1,88
klasa O
4 806
4 689
2,49
klasa P
4 696
4 425
6,12
S-P Razem
6 328
6 409
-1,26
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2020-08-16
2020-08-09
tyg. zm. ceny (%)
Polska
4,94
5,00
-1,26
region północny
4,97
5,02
-1,03
region środkowo – wschodni
4,93
5,01
-1,45
region południowo – wschodni
4,95
5,00
-1,06
region zachodni
4,92
4,98
-1,28
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy (zł/t)
makroregiony
2020-08-16
2020-08-09
tyg. zm. ceny (%)
Polska
7 177
7 249
-1,0
region południowo – wschodni
7 289
7 331
-0,6
region północny
*
*
*
region środkowo – wschodni
7 360
7 452
-1,2
region zachodni
7 120
7 185
-0,9
 
4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-06.2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń-Czerwiec 2020
Styczeń – Czerwiec 2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
2 576
3 902
-34,0
z tego, handel z UE-28
2 486
3 899
-36,2
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
179 858
249 892
-28,0
z tego, handel z UE-28
134 039
175 524
-23,6
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
104 915
107 758
-2,6
z tego, handel z UE-28
104 915
107 758
-2,6
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
321 990
349 614
-7,9
z tego, handel z UE-28
321 836
348 995
-7,8
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze