Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek wieprzowiny w 40 tygodniu 2020 roku

2020-10-13

Rynek wieprzowiny w 40 tygodniu 2020 roku
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa
2020-10-04
2020-09-27
tyg. zm. ceny (%)
klasa S
5 828
5 849
-0,35
klasa E
5 779
5 788
-0,16
klasa U
5 420
5 418
0,05
klasa R
5 020
5 025
-0,11
klasa O
4 142
4 158
-0,39
klasa P
3 680
4 413
-16,60
S-P Razem
5 749
5 761
-0,21
 
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony
2020-10-04
2020-09-27
tyg. zm. ceny (%)
Polska
4,48
4,49
-0,21
region północny
4,59
4,62
-0,58
region środkowo – wschodni
4,50
4,51
-0,13
region południowo – wschodni
4,52
4,53
-0,10
region zachodni
4,39
4,38
0,10
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
 
3. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-07.2020 r. (dane wstępne)
Tony
Handel zagraniczny
Styczeń-lipiec 2020
Styczeń-lipiec 2019
--
Eksport
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
2 745
4 680
-41,4
z tego, handel z UE-28
2 655
4 663
-43,1
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
213 011
282 713
-24,7
z tego, handel z UE-28
155 956
199 252
-21,7
Import
Ogółem
Ogółem
Roczna zmiana obrotów [%]
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103)
125 537
125 298
0,2
z tego, handel z UE-28
125 537
125 298
0,2
MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203)
388 876
407 627
-4,6
z tego, handel z UE-28
388 664
406 999
-4,5
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze