Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek zbóż w 43 tygodniu 2020 roku

2020-11-10

Rynek zbóż w 43 tygodniu 2020 roku
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar
Rodzaj ziarna
Cena (zł za tonę)
Tyg. zm. cen. (%)
2020-10-25
2020-10-18
Pszenica
konsumpcyjne
816
792
3,0
paszowe
808
789
2,4
Żyto
konsumpcyjne
532
555
-4,1
paszowe
585
583
0,3
Jęczmień
konsumpcyjne
622
627
-0,8
paszowe
634
630
0,6
browarniane
687
703
-2,3
Kukurydza
pasz. "mokra"
432
430
0,4
paszowe
723
696
3,9
Owies
konsumpcyjne
564
589
-4,3
paszowe
510
529
-3,6
Pszenżyto
paszowe
677
660
2,5
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona]
Tygodniowa
zmiana (%)
2020-10-23
2020-10-16
 
PSZENICA
Cena min.
650
650
0,0
Cena max.
1000
1050
-4,8
Cena śr.
824
826
-0,2
 
ŻYTO
Cena min.
430
425
1,2
Cena max.
950
900
5,6
Cena śr.
602
602
0,1
 
JĘCZMIEŃ
Cena min.
600
600
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
753
761
-1,1
 
KUKURYDZA
Cena min.
700
625
12,0
Cena max.
1200
1200
0,0
Cena śr.
953
952
0,1
 
OWIES
Cena min.
450
450
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
649
657
-1,2
 
PSZENŻYTO
Cena min.
500
500
0,0
Cena max.
950
950
0,0
Cena śr.
696
688
1,2
*Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 12-17.10.2020
 
Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
790
500
z dostawą
kraj
kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
755
200
loco opolskie
kraj
pszenżyto
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
640
50
loco opolskie
kraj
pszenica konsumpcyjna
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
825
200
loco śląskie
kraj
pszenica paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
775
50
loco mazowieckie
kraj
* średnia ważona ze wszystkich transakcji
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze