Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek mleka i wołowiny w 44 tygodniu 2020 roku

2020-11-21

Rynek mleka i wołowiny w 44 tygodniu 2020 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Wrzesień
Sierpień
Miesięczna zmiana ceny
Północny
144,2
139,0
3,8
Centralny
132,2
127,5
3,7
Południowo-wschodni
136,1
132,7
2,6
Zachodni
134,9
131,1
2,9
Polska
140,3
135,5
3,5
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
09.2020
09.2019
09.2018
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2019
2018
140,26
132,38
135,85
6,0
3,2
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2020.10.25
2020.10.18
Masło Ekstra w blokach
1 593
1530
4,1
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 759
1794
-1,9
Mleko odtłuszczone w proszku
937
913
2,7
Mleko pełne w proszku
1 160
1161
-0,1
Ser Edamski
1400
1381
1,4
Ser Gouda
1373
1381
-0,6
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2020.11.01
2020.10.25
2020.11.01
2020.10.25
Bydło ogółem
6,23
6,24
12 034
12 048
-0,1
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,49
6,62
12 042
12 280
-1,9
byki 12-24 m-ce (A)
6,99
6,91
13 124
12 955
1,3
byki > 24 m-cy (B)
6,96
6,85
13 056
12 860
1,5
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
5,00
4,97
10 258
10 319
-0,6
jałówki > 12 m-cy (E)
6,59
6,65
12 726
12 889
-1,3
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2020.11.01
2020.10.25
2019.11.03
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
534,41
537,04
448,86
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
839,22
906,99
792,18
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
nld
nld
--
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze