Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek zbóż w 47 tygodniu 2020 roku

2020-12-06

Rynek zbóż w 47 tygodniu 2020 roku
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar
Rodzaj ziarna
Cena (zł za tonę)
Tyg. zm. cen. (%)
2020-11-22
2020-11-15
Pszenica
konsumpcyjne
832
853
-2,5
paszowe
847
843
0,4
Żyto
konsumpcyjne
569
569
-0,1
paszowe
618
592
4,3
Jęczmień
konsumpcyjne
702
721
-2,6
paszowe
664
663
0,2
browarniane
713
698
2,2
Kukurydza
pasz. "mokra"
435
416
4,6
paszowe
765
759
0,8
Owies
konsumpcyjne
588
575
2,1
paszowe
558
554
0,6
Pszenżyto
paszowe
707
706
0,1
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona]
Tygodniowa
zmiana (%)
2020-11-20
2020-11-13
 
PSZENICA
Cena min.
675
675
0,0
Cena max.
1050
1000
5,0
Cena śr.
857
840
2,1
 
ŻYTO
Cena min.
450
475
-5,3
Cena max.
900
900
0,0
Cena śr.
616
644
-4,3
 
JĘCZMIEŃ
Cena min.
600
675
-11,1
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
776
775
0,1
 
KUKURYDZA
Cena min.
700
800
-12,5
Cena max.
1163
1100
5,7
Cena śr.
946
943
0,3
 
OWIES
Cena min.
450
500
-10,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
671
674
-0,4
 
PSZENŻYTO
Cena min.
500
550
-9,1
Cena max.
950
950
0,0
Cena śr.
717
721
-0,4
*Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 16-20.11.2020
 
 
Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
745
300
loco opolskie
kraj
jęczmień paszowy jary
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
730
100
z dostawą
kraj
kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
775
150
z dostawą
kraj
kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
755
50
loco wielkopolskie
kraj
pszenżyto
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
720
100
z dostawą
kraj
 
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze