Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na którą partię oddasz głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tym roku?
 
Koalicja Obywatelska
Prawo i Sprawiedliwość
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polska 2050 Szymona Hołowni
AGROunia
Lewica
Konfederacja


Aktualno?ci

Zmiana na szczytach władzy KOWR

2022-04-01

Zmiana na szczytach władzy KOWR
Małgorzata Gośniowska-Kola nie jest już dyrektorem generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka premier Mateusz Morawiecki powołał dr. inż. Waldemara Humięckiego na stanowisko szefa KOWR.
 
Humięcki jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w administracji centralnej, samorządowej i biznesie. Przez wiele lat pracował w Agencji Nieruchomości Rolnych na różnych stanowiskach – od głównego specjalisty aż do prezesa (został powołany na stanowisko szefa ANR w listopadzie 2015 r.). Kierowanie ANR zakończył po niespełna dwóch latach pracy, tj. w czerwcu 2017 r. (1 września tego samego roku powstał KOWR z połączenia ANR i ARR).
 
Wcześniej Waldemar Humięcki pracował m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Najwyższej Izbie Kontroli oraz był zastępcą burmistrza Gminy Warszawa-Włochy. Przez wiele lat był również związany m.in. z Fundacją Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Wielkopolską Giełdą Rolno-Ogrodniczą.
 
Co ciekawe, w latach 2017-2018 Waldemar Humięcki był prezesem zarządu spółki Orlen Ochrona odpowiedzialnej za zapewnienie zabezpieczenia technicznego oraz bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności infrastruktury krytycznej należącej do Grupy Kapitałowej Orlen. Później został prezesem spółki Orlen Aviation (świadczy usługi w zakresie tankowania statków powietrznych).

Nowy szef KOWR jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, a następnie, w oparciu o badania z zakresu działania nawozów, tytuł doktora. Ukończył również studia Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Odbył także aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i prawa.
 
Piąty dyrektor w historii
 
Małgorzata Gośniowska-Kola na stanowisko p.o. dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została powołana 29 października 2020 r. Na razie nie widomo, jakie ma dalsze plany zawodowe i czy pozostanie w centrali KOWR. Waldemar Humięcki jest już piątym dyrektorem generalnym KOWR w zaledwie 5-letniej historii istnienia instytucji.
 
Dyrektorzy generalni KOWR:
 
Witold Strobel (1 września 2017 – 2 lipca 2018)
Piotr Serafin (3 lipca 2018 – 6 marca 2019, p.o.)
Grzegorz Pięta (6 marca 2019 – 29 października 2020, p.o.)
Małgorzata Gośniowska-Kola (29 października 2020 – 31 marca 2022, p.o.)
Waldemar Humięcki (1 kwietnia 2022)
 
 
Więcej na temat zmian kadrowych w centrali KOWR i oddziałach terenowych napiszemy w majowym wydaniu miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny".
 
Krzysztof Zacharuk
Fot. MRiRW

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze