Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odwiedzasz targi i wystawy rolnicze?
 
Tak, czesto
Tak, rzadko
Nie, nigdy


Aktualności
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>
 • Mszyce atakują różne uprawy
  Mszyce, głównie na skutek zmian klimatu i stosowania nowych technologii uprawy, potrafią masowo zasiedlać rośliny w niespotykanych do niedawna okresach wegetacji. Z tym wiąże się bardzo ważny aspekt ich szkodliwości- zdolność przenoszenia groźnych wirusów.

  2017-04-24 09:03:55

 • Ważny zabieg T-2
  Zadaniem zabiegu T-2 chroniącego liść flagowy jest niedopuszczenie do jego zainfekowania przez grzyby chorobotwórcze i utrzymanie jak największej powierzchni asymilacyjnej. Jest to jedną z gwarancji uzyskania wysokiego plonu.

  2017-04-21 18:52:18

 • Na mokro czy na sucho?
  Prosięta najpierw żywione są siarą lochy, z której pobierają ciała odpornościowe. Jednak mleko matki nie może być jedyną paszą podczas odchowu.

  2017-04-20 13:21:38

 • Soja – rośliną przyszłości?
  Biorąc pod uwagę postęp hodowlany, uwarunkowania ekonomiczne i prawne w naszym kraju oraz korzystne dla gatunków ciepłolubnych zmiany klimatu można zakładać, że w niedługim czasie uprawa soi stanie się bardziej opłacalna i obok rodzimych gatunków roślin strączkowych powierzchnia jej uprawy będzie się zwiększać.

  2017-04-14 10:12:14

 • Siew kukurydzy
  Kukurydza ze względu na duże wymagania cieplne, rzadki siew, czyli małą obsadę roślin na jednostce powierzchni, wymaga szczególnie starannej uprawy roli.

  2017-04-11 14:24:10

 • Oziminy przetrwały
  Marcowe lustracje plantacji wskazują, że w tym roku obyło się bez większych strat w uprawach spowodowanych warunkami zimowymi.

  2017-04-03 13:26:02

 • Dodatki paszowe dla krów mlecznych
  Koszty żywienia krów mlecznych wynoszą ok. 70 proc. kosztów ogólnych związanych z utrzymaniem tych zwierząt. Część środków wydatkowana jest na zakup dodatków paszowych.

  2017-03-29 13:39:10

 • ONW mniejsze, OSN większe
  W niedługim czasie rolnicy mogą spodziewać się zmian w zasięgu obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) oraz obszarów szczególnie narażonych (OSN). Wszystko wskazuje na to, że pierwsze z nich nieco się skurczą, a drugie znacznie rozszerzą.

  2017-03-27 11:42:00

 • Wielkopolski Rolnik Roku 2016
  Dziesięciu właścicieli najlepszych gospodarstw w Wielkopolsce odebrało 19 marca w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich statuetki Siewcy i nagrody – po 10 tys. zł w konkursie Wielkopolski Rolnik Roku 2016.

  2017-03-21 10:41:34

 • Wojna cenowa
  Konsumpcja cukru na świecie rośnie o ok. 2,5 proc. rocznie. W 2020 r. światowe spożycie wyniesie blisko 200 mln t. To dla rolników jedyna dobra wiadomość. Niestety, są też złe.

  2017-03-17 00:35:24

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone