Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
W grupie siła
 
Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas ogłosiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 17,8 mln zł i był niższy o 84 proc. od ubiegłorocznego, na co miały wpływ przede wszystkim koszty integracji banków. Łącznie wyniosły one 138,3 mln zł. Po wyeliminowaniu tych kosztów, wynik finansowy netto banku wyniósłby 129,9 mln zł i byłby o 20 proc. wyższy od ubiegłorocznego.

Odsetki przyniosły bankowi 590,7 mln zł zysku wobec 546,8 mln zł w pierwszym półroczu 2014 r. Natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 182,6 mln zł i był o 18 proc. wyższy od ubiegłorocznego. Wartość kredytów i pożyczek brutto grupy wzrosła aż o 72,4 proc. do 52,2 mld zł, a depozytów o 47,7 proc. do 41,7 mld zł, co miało związek z połączeniem się banków. Eliminując wpływ fuzji, wzrost wartości kredytów wyniósłby 8,9 proc. r./r., a w przypadku depozytów 3,8 proc.

Dzięki połączeniu udział grupy w rynku depozytów wzrósł z 3,14 proc. na koniec 2014 r. do 4,18 proc. na koniec czerwca 2015 r., natomiast w rynku kredytów z 3,09 proc. do 4,91 proc.

Bank BGŻ PNB Paribas umocnił także pozycję w segmencie Agro. Według stanu na 30 czerwca tego roku, udział w rynku kredytów sektora rolno-spożywczego wyniósł 30,8 proc. wobec 29,9 proc. na koniec ub.r. Udział depozytów w tym okresie wzrósł o 0,1 proc., z 12,1 proc. do 12,2 proc. Bank utrzymał pozycję lidera w udzielaniu kredytów preferencyjnych. O 7,8 proc. poprawił natomiast wynik z działalności bankowej w dziale Agro (prowizje, odsetki, działalność handlowa), który wyniósł 220 ml zł w porównaniu do 204 mln zł w I półroczu ub.r. Na koniec czerwca br. grupa obsługiwała ponad 1,6 mln klientów oraz posiadała sieć 601 placówek rozmieszczonych w całym kraju.

W przyszłym roku BGŻ PNB Paribas planuje przejęcie Sygma Bank Polska specjalizującego się w kredytach konsumenckich.

(ala)

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat