Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Nowy dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin

Marcin Mucha został nowym dyrektorem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Pracę na tym stanowisku rozpoczął 7 września.

Nowy dyrektor PSOR ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia menadżerskie organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Jest związany z branżą rolniczą od ponad 10 lat. Przez ostatnie 6 lat był dyrektorem biura Związku Producentów Cukru w Polsce. Był również prezesem Polskiego Związku Przedsiębiorców Handlujących Cukrem oraz członkiem zarządu europejskiego odpowiednika tej organizacji – ASSUC. Marcin Mucha był również redaktorem naczelnym Gazety Cukrowniczej, najstarszego na świecie czasopisma branżowego ukazującego się pod niezmienionym tytułem. Obecnie dodatkowo pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Federacji Gospodarki Żywnościowej RP.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin skupia się na prowadzeniu kampanii edukacyjnej mającej na celu zmianę opinii społeczeństwa na temat roli i efektów stosowania środków ochrony roślin. Chcemy spokojnie i konsekwentnie przedstawiać fakty, które pozwolą zrozumieć potrzebę i korzyści płynące ze stosowania środków ochrony roślin. Podkreślać, że środki ochrony roślin stosowane zgodnie z zaleceniami nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt ani środowiska, a ich wykorzystanie niesie za sobą wiele pożytku nie tylko dla samych rolników, ale również i dla konsumentów – mówi Marcin Mucha.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin reprezentuje branżę środków ochrony roślin. Realizuje różne zadania i projekty mające na celu edukację użytkowników środków ochrony roślin na temat bezpieczeństwa ich stosowania. PSOR jest też koordynatorem i właścicielem Systemu Zbiórki Opakowań i w imieniu uczestników systemu prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat