Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży

HumiCalc 4.0 - siła czterech składników

Granulowany nawóz wapniowy HumiCalc 4.0, wzbogacony o kwasy humusowe i fulwowe, bor oraz bakterie Bacillus azotofixans, bezpośrednio oddziałuje na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby.

Bazą produktu sprzedawanego przez firmę Osadkowski SA jest kreda granulowana, którą można stosować w okresie uprawek pożniwnych, przedsiewnych, a także pogłównie. Jej wysoka reaktywność ułatwia penetrowanie warstwy uprawnej bez konieczności mieszania nawozu z glebą.

Skład HumiCalcu 4.0 jest tak dobrany, aby działanie poszczególnych komponentów się uzupełniało. Wapno w postaci kredy ma za zadanie stabilizować pH i daje podkład do rozwoju życia glebowego. Kwasy humusowe i fulwowe natomiast pobudzają życie biologiczne, co potwierdzają wyniki doświadczenia przeprowadzonego na UP w Poznaniu. W badaniach udowodniono wpływ nawożenia dwoma dawkami wapna kredowego oraz wapna z kwasami humusowymi na zwiększenie działania enzymów glebowych oraz wzrost indeksu biologicznej aktywności gleby. Wyniki wskazują na istotny wpływ kwasów humusowych na życie biologiczne gleby. Blisko czterokrotny wzrost indeksu po zastosowaniu dawki 250 kg/ha to znakomity efekt. Inną zaletą nawozu są bakterie Bacillus azotofixans, które mają możliwość wiązania azotu atmosferycznego oraz odpowiadają za rozkład resztek pożniwnych. Wydzieliny tych mikroorganizmów są doskonałym lepiszczem koloidów glebowych, co poprawia strukturę gleby i uwalnia składniki pokarmowe. Produkt został również wzbogacony o bor, którego w polskich glebach w zasadzie nie ma. Dzięki temu roślina uprawna w ciągu całego sezonu wegetacyjnego może uzupełniać jego niedobór przez system korzeniowy.

Podstawowa dawka zastosowana przedsiewnie (w kompleksie uprawek pożniwnych i przedsiewnych) oraz pogłównie wynosi od 250 do 500 kg/ha. W przypadku gleb mocno zdegradowanych (niskie pH, zaburzone parametry fizykochemiczno-biologiczne) zaleca się ilość od 500 do 1000 kg/ha. Nawóz należy rozprowadzić równomiernie po powierzchni pola przy użyciu rozsiewacza.

HumiCalc 4.0 może być stosowany przez cały rok w zależności od potrzeb, organizacji prac polowych i zabiegów agrotechnicznych. Najkorzystniej jednak aplikować go pod uprawki pożniwne lub w okresie jesiennym. Wysiew wiosenny w uprawach ozimin trzeba wykonać jak najwcześniej. W uprawach roślin jarych polecany jest przed siewem lub pogłównie. W uprawach wieloletnich dla lepszych efektów działania należy wprowadzać go jesienią, tak aby do wiosny zdążył przeniknąć w głąb profilu glebowego.

Pamiętać należy, że życie gleby mocno powiązane jest z jej wilgotnością. Dla szybkiego i efektywnego rozwoju mikroorganizmów ten parametr w momencie zastosowania powinniśmy brać pod uwagę.

 

oprac. (Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat