Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Wiadomości z branży
Wizyta przedstawicieli Al Dahra Holding LLC

Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” gościło w pierwszych dniach października przedstawicieli Al Dahra Holding LLC z Abu Dhabi – lidera w agrobiznesie.

Al Dahra Holding to wiodąca międzynarodowa firma specjalizująca się w uprawie, produkcji
i handlu paszami dla zwierząt oraz podstawowymi produktami rolnymi. Grupa zarządza
uprawami na ok. 600 tys. ha na pięciu kontynentach.

Podczas trzydniowej wizyty goście odbyli szereg spotkań biznesowych z członkami stowarzyszenia „Unia Owocowa”, jak również spotkania na szczeblu administracyjnym –
w Ambasadzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z: Agnieszką Czubak, zastępcą dyrektora Departamentu Promocji i Jakości Żywności MRiRW, Radosławem Rygalskim, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Wsparcia Eksportu KOWR oraz Sylwią Jurkiewicz, starszym specjalistą Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy PIORiN. Na spotkaniu były prezentowane tematy dotyczące poziomu eksportu produktów rolno-spożywczych, w tym jabłek, na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ostatnich latach, a także procedury certyfikacji fitosanitarnej.

Przedstawiciele Al Dahra Holding mieli też okazję obejrzeć produkcję polskich jabłek. Odwiedzili szkółkę drzewek owocowych, nowoczesny sad oraz siedzibę grupy producenckiej zrzeszonej w stowarzyszeniu „Unia Owocowa”. Goście mieli okazję sprawdzić, jak są przechowywane i przygotowywane owoce przeznaczone do dalekiego eksportu. Ponadto zobaczyli połączenie uprawy konwencjonalnej i ekologicznej.

- Podczas wizyty w sadzie mogliśmy zobaczyć najwyższy poziom uprawy jabłek. Metody produkcji, które zaobserwowaliśmy dorównują nowoczesnym metodom stosowanym na całym świecie. W Polsce dostrzegamy jednak coś jeszcze – jest to szacunek do tradycji sadowniczej przekazywanej z pokolenia na pokolenie – komentował jeden z przedstawicieli Al Dahra Holding.

Z roku na rok wzrasta poziom eksportu jabłek do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po pierwsze dlatego, że jest to bardzo ważny perspektywiczny rynek, a po drugie, że jest to największy rynek eksportowy na Bliskim Wschodzie. Ma strategiczne położenie geograficzne, stanowi drogę wejścia do innych krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC).

- Dla członków stowarzyszenia „Unia Owocowa” jest to kolejny krok w rozwijaniu kontaktów biznesowych. Ze swojej strony byliśmy pod ogromnym wrażeniem innowacyjnych metod hodowli oraz upraw, stosowanych przez Al Dahra Holding na pięciu kontynentach. Mieliśmy możliwość zapoznania się z polityką firmy, która koncentruje się na dywersyfikacji strategii inwestycyjnej i portfela biznesowego, współpracując z wiodącymi światowymi graczami w różnych branżach – mówił prezes stowarzyszenia „Unia Owocowa” Arkadiusz Gaik.


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat