Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Nagroda za gen odporności ziemniaka

Dr Marta Grech-Baran z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie została laureatką prestiżowej nagrody naukowej AgroBioTop. Otrzymała ją 13 grudnia 2019 r. w Warszawie.

Nagrodę przyznał Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk po raz trzeci. Honoruje w ten sposób młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. Wysokość nagrody, ufundowanej przez firmę Bayer wynosi 5 tys. euro.

- Doktor Marta Grech-Baran otrzymała nagrodę AgroBioTop 2019 za zidentyfikowanie genu odporności ziemniaka na infekcje wirusem Y – mówi prof. dr hab. Maciej Żylicz, przewodniczący kapituły nagrody AgroBioTop. – Jest to pierwszy, bardzo ważny krok do otrzymania roślin odpornych na wirusy Y. Wirusy te (zwane także PVY) atakują nie tylko uprawy ziemniaków, ale także tytoniu i pomidorów, przynosząc ogromne straty w rolnictwie na świecie, w tym w Polsce.

Wirus Y przenoszony jest przez mszyce, a jedną z metod zapobiegania infekcji jest niszczenie mszyc metodą chemiczną.

- Marta Grech-Baran, pracując w zespole profesora Jacka Henniga w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, dzięki skupieniu się na naturalnie występującej odporności na wirusa Y zidentyfikowała gen receptora, uruchamiającego reakcje obronne zaatakowanej rośliny. Co ważne, osiągnięcie to uzyskano z uwzględnieniem ograniczeń prawnych dotyczących użycia roślin zmodyfikowanych genetycznie w naszym kraju. Jest ono przedmiotem zgłoszenia do amerykańskiego urzędu patentowego. Bez wątpienia jest to odkrycie naukowe na skalę światową, o potencjalnie dużym znaczeniu ekonomicznym – podkreśla prof. Żylicz.

Marta Grech-Baran jest doktorem nauk farmaceutycznych, absolwentką Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia doktoranckie odbyła na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. uruchamiania mechanizmu odporności roślin na infekcje z wykorzystaniem metod biologicznych. Jest asystentem w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, od 2018 r. uczestniczy w projekcie mającym na celu wyjaśnienie molekularnych mechanizmów odporności ziemniaka na infekcje wirusowe.

- Badania na odpornością krańcową ziemniaka prowadzone są przez wiele grup badawczych na świecie, więc tym bardziej cieszy mnie, że gen Rysto został wyizolowany przez nas z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii – mówi laureatka. – Nagroda pokazuje, że zastosowanie biotechnologii w rolnictwie stanowi potężne narzędzie do zmian i to właśnie szeroko pojęta agrobiotechnologia jest rolnictwem przyszłości.

Wirus ziemniaka Y to jeden z głównych patogenów, odpowiedzialnych za gigantyczne straty w plonach ziemniaka – od 10 do 80 proc. w zależności od roku i odmiany. Problem ten występuje zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Opisano kilka strategii obronnych, wiodących do nabycia przez rośliny odporności na infekcję PVY. Jedna z nich, która ma największy potencjał w uprawie ziemniaka, nazywana jest odpornością krańcową i manifestuje się całkowitym zahamowaniem namnażania się PVY, co w rezultacie minimalizuje skutki infekcji. Izolacja genu Rysto umożliwi poznanie molekularnego podłoża zjawiska, a także wprowadzenie tej cechy do wielu odmian ziemniaka, naturalnie podatnych na infekcję PVY. W przyszłości możliwe jest rozszerzenie zastosowania odporności na inne gatunki, takie jak papryka, pomidor i oberżyna.

- Serdecznie gratulujemy Marcie Grech-Baran nagrody AgroBioTop – mówił Joerg Rehbein, Head of Central & Eastern Europe Crop Science, Bayer. – Cieszymy się, że nagrodzono osiągnięcie o ogromnym potencjale naukowym i ekonomicznym. Ziemniak pozostaje jedną z najważniejszych upraw w Polsce i istotną na świecie, tak więc nagrodzone osiągnięcie ma znaczenie międzynarodowe. Będziemy z uwagą obserwować dalszy rozwój prac.

(Fem)


 

 


przeglądaj wszystkie