Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
Rosomak – łowca nagród
 
Dwa Złote Medale Polagra Premiery, jeden nadany przez jurorów, a drugi przez konsumentów zdobyła w tym roku odmiana kukurydzy Rosomak z HR Smolice.

- Rosomak jest pierwszą odmianą wyhodowaną z udziałem linii DH (podwojonych haploidów). Homozygotyczność takiej linii wykorzystana w procesie hodowli pozwala na znaczące skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie odmiany, w porównaniu z tradycyjnym chowem wsobnym. Myślę, że metoda hodowli spełniła jeden z warunków konkursu, jakim jest nowoczesność zastosowanych rozwiązań. Ważnym wyznacznikiem ocenianych produktów jest także ekonomiczność produktu. W przypadku Rosomaka to jest krajowa produkcja nasienna pozwalająca na obniżenie ceny z korzyścią dla rolnika – mówi Władysław Poślednik, prezes zarządu HR Smolice.

- Głównym atutem odmiany jest wysokie i stabilne plonowanie. W obu latach badań rejestrowych uzyskała wyniki powyżej wzorca, odpowiednio 102,1 i 101,6 procent. W PDO natomiast 103,5 procent, nieznacznie ustępując odmianie z pierwszego miejsca w tej grupie wczesności. Podstawowe zalety Rosomaka to silny wzrost początkowy, sztywność łodyg oraz odporność na fuzariozy kolb i głownię guzowatą. Odmiana dobrze znosi okresowe niedobory wody, co potwierdziła podczas suszy w 2015 roku – mówi jej twórca prof. Józef Adamczyk

Rosomak jest na rynku od 2013 r. Odmianę cechuje duża dynamika sprzedaży, wymuszająca istotne zwiększenie produkcji nasiennej z 6 ha w 2013 r. do ponad 200 ha planowanych w 2016 r. 

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat