Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Pod naszym patronatem

„Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki”

2012-05-11

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
AGROLOGISTYKA 2012
„Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki”
Poznań, 25-26 września 2012

Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji i wymiany poglądów oraz prezentacja wyników badań dotyczących logistyki sektora agrobiznesu. Zakres tematyczny konferencji obejmuje szerokie spektrum problematyki logistyki w sektorze gospodarki żywnościowej, odzwierciedlając jego ogromną różnorodność. Konferencja w zamyśle organizatorów, ma stać się przyczynkiem do integracji środowisk naukowych zajmujących się problematyką agrologistyki i będzie prowadziła do poprawy efektywności współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UP w Poznaniu. Patronat medialny nad konferencją sprawują: Logistyka, TVR – Telewizja Polska, Tygodnik Rolniczy, Top Agrar, Logistyka a Jakość, Warehouse Monitor, Logistyka Odzysku, Eurologistics, Gospodarz.pl, portal NM.PL oraz nasz miesięcznik - Rolnik Dzierżawca

Pierwszy dzień konferencji odbędzie się w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań, drugi dzień - w Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.

Organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Zarządzania i Prawa, ul. Wojska Polskiego 28, p. 616, 60-637 Poznań. Tel. +48 61 848 7110 e-mail kontakt@agrologistyka.eu

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat