Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Pod naszym patronatem

Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

2015-08-26

15 i 16 października w Pałacu Romantycznym w Turznie k. Torunia odbędzie się II edycja w Polsce Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu (EKMA), którego organizatorami są: Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz European Landowners’ Organization (ELO).

Inteligentne specjalizacje w sektorze rolno-spożywczym, innowacje w rolnictwie, potencjał wzrostu sektora agrobiznesu to priorytety rozwoju Europy w latach 2015-20. Dlatego pracodawcy rolni muszą się przygotować na nowe wyzwania. Podczas kongresu uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowatorskimi przedsięwzięciami biznesowymi na obszarach wiejskich, z potencjałem rozwoju, jaki daje nowa perspektywa unijna oraz z możliwościami dalszego wspierania gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów inżynierii finansowej oraz kreatywnych rozwiązań w ramach transferu wiedzy i know-how.

Program kongresu został opracowany wspólnie z partnerem i uwzględnia aktualne zagadnienia i problemy istotne dla środowiska rolniczego. Kongres został podzielony na pięć sesji tematycznych:

- Innowacyjność w rolnictwie,

- European Innovative Partnership (EIP),

- Zmiany klimatyczne a zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego,

- Wyzwania dla rolnictwa i sektora rolno-spożywczego,

- Fundusze zewnętrzne dla sektora agrobiznesu 2014-2020.

Spotkanie sieciujące organizacje sektora agrobiznesu  – „SOSA” z udziałem gości zagranicznych.

W sesjach tematycznych prelegenci przedstawią swoje referaty, a moderowane dyskusje umożliwią interakcję z uczestnikami. Podczas wystąpień zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

Istotnym elementem kongresu jest także możliwość spotkania się środowiska menadżerów agrobiznesu, wymiana doświadczeń i informacji również podczas zaplanowanego spotkania sieciującego organizacje rolnicze.

Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu przeznaczony jest dla menadżerów agrobiznesu, prezesów firm i właścicieli gospodarstw rolnych z Polski oraz Europy, władz związków regionalnych pracodawców rolnych zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Warszawie oraz przedstawicieli izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, agencji rządowych, środowisk naukowych.
Rekrutacja na stronie www.kongresagrobiznesu.pl

(Fem)

 

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat