Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Pod naszym patronatem

Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie

2015-08-26

Zarząd Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA zaprasza na XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie pod hasłem „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”, które odbędzie się w dniach 14–16 września 2015 r. w Bydgoszczy, w hotelu City.

Tematyka sympozjum obejmuje nie tylko prace o charakterze badań podstawowych, ale także badawczo-rozwojowe prowadzone dla potrzeb branży drobiarskiej. Bez wątpienia taka forma wymiany doświadczeń i teorii przyczynia się do rozwoju drobiarstwa w Polsce. Tegoroczne obrady obejmować będą następujące zagadnienia:

14 września:

- referaty plenarne dotyczące aktualnej sytuacji w hodowli i produkcji drobiu, branża drobiarska – działania promocyjne i informacyjne; Konkurs Młodych Badaczy im. Jerzego Będkowskiego; wystąpienia młodych naukowców z zakresu najnowszych badań genetycznych, biotechnologicznych, żywieniowych, weterynaryjnych oraz oceny jakości surowców drobiarskich

15 września:

- obrady w sekcjach

- sekcja biologicznych podstaw produkcji drobiarskiej – zagadnienia z zakresu mechanizmów fizjologicznych u drobiu, regulacji gospodarki hormonalnej, doskonalenia genetycznego populacji kur, nowych programów hodowlanych, trendów genetycznych, rozrodu i czynników wpływających na podstawy hodowli oraz produkcji drobiarskiej

- sekcja profilaktyki i weterynarii w hodowli i użytkowaniu drobiu – charakterystyka zakażeń wirusowych i bakteryjnych w stadach drobiu, profilaktyka utrzymania i żywienia, wybrane zagadnienia z anatomii i najnowsze metody analiz morfologii, zastosowanie iniekcji in ovo w aspekcie poprawy wyników produkcyjnych, analiza wczesnej zamieralności zarodków w inkubacji

- sekcja użytkowania drobiu i jakości surowców drobiarskich – problemy dotyczące jakości jaj i mięsa drobiowego, charakterystyka pierza i puchu, analiza wad jakościowych jaj i mięsa w aspekcie pochodzenia ptaków, technologii użytkowania, przetwarzania i pakowania oraz utrwalania surowców drobiarskich, metody przyżyciowej oceny umięśnienia i otłuszczenia ptaków.

- sekcja żywienia drobiu – skażenia mikotoksykologiczne komponentów paszowych, charakterystyka krajowych źródeł białka paszowego w aspekcie wartości pokarmowej, zastosowania w bilansowaniu pasz i jakości surowców drobiarskich, wpływ poziomów różnych dodatków paszowych na efekty produkcyjne, zastosowanie różnych poziomów metioniny, kwasu masłowego w różnych formach, fitazy i innych enzymów paszowych w żywieniu drobiu, oddziaływanie kwasów tłuszczowych, wpływ wieku kurcząt i dodatku proteazy na strawność aminokwasów.

16 września:

- warsztaty oceny jakości surowców drobiarskich - kolorymetria mięsa tłuszczu i jaj; referat plenarny „Nowe perspektywy wykorzystania surowca jajczarskiego w świetle wdrażania inteligentnych specjalizacji”; Pierwszy Ogólnopolski Panel Dyskusyjny „Dokąd podąża polskie drobiarstwo”; podsumowanie i zamknięcie obrad.

W ramach sympozjum zaprezentowanych zostanie ponad 100 prac naukowych. Przewidziano również nadanie godności „Honorowego Członka PB WPSA” oraz rozstrzygnięcie I ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu drobiarstwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową: info@sympozjumpbwpsa2015.pl

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat