Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Dopłaty tylko dla legalnych posiadaczy

O dopłaty bezpośrednie do dzierżawionych od ANR gruntów będzie mógł się ubiegać rolnik posiadający do nich tytuł prawny – zakłada znowelizowana ustawa o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, która weszła w życie 15 marca. Chodzi o ukrócenie wyłudzania dopłat przez bezumownych użytkowników państwowych gruntów rolnych.

Posłowie opozycji, przeciwni tej ustawie twierdzili podczas pierwszego i drugiego czytania w Sejmie, że jest ona niezgodna z przepisami unijnymi, które mówią, iż dopłaty bezpośrednie przysługują osobie, która faktycznie prowadzi na gruntach działalność rolniczą. Prawo unijne nie wymaga natomiast, żeby ubiegający się o przyznanie płatności posiadał tytuł prawny do tych gruntów. W Polsce stwarza to pole do nadużyć, bo o płatności bezpośrednie ubiegają się osoby, które nielegalnie użytkują działki Skarbu Państwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przyjmuje wnioski o dopłaty bezpośrednie będzie żądała oświadczenia o posiadaniu tytułu do użytkowania państwowych gruntów. W przypadku, gdy okaże się ono nieprawdziwe, wnioskodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat