Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Warunki uznania MOL

5 kwietnia zostało opublikowane rozporządzenie ministra rolnictwa z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Wejdzie ono w życie 1 czerwca, uchylając w tym dniu obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra rolnictwa z 8 czerwca 2010 r.

Nowe rozporządzenie reguluje kwestie szczegółowych warunków pozwalających na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji oraz wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, a także wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przez prowadzeniu takiej działalności.

Rozporządzenie to wprowadza szereg ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność MOL w stosunku do wymagań obecnie obowiązujących, np. poprzez rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach tej działalności o produkty jajeczne, na bazie siary i gotowe posiłki/potrawy z udziałem produktów pochodzenia zwierzęcego, zwiększenie limitu dostaw dla niektórych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego, zwiększenie obszaru, na którym może być prowadzona działalność MOL, zniesienie, pod pewnymi warunkami, ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży w przypadku gdy podmiot w celu wypromowania produkowanej przez siebie żywności oferuje ją do sprzedaży konsumentom końcowym podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszów organizowanych w celu promocji tej żywności, zniesienie wymogu dotyczącego ograniczenia sumy wielkości dostaw wszystkich rodzajów produktów do najwyższego limitu przewidzianego dla jednego rodzaju produktów produkowanych w zakładzie oraz umożliwienie wykorzystywania do produkcji żywności produktów pochodzenia zwierzęcego, które zostały wyprodukowane w zakładzie prowadzącym sprzedaż bezpośrednią, w przypadku gdy obie te działalności prowadzone są przez ten sam podmiot.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat