Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo poniosło straty z powodu suszy?
 
Tak, powyżej 70 proc.
Tak, poniżej 70 proc.
Nie


Prawo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

20 marca prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, zakładającą połączenie w jedną instytucję Agencji Nieruchomości Rolnych z Agencją Rynku Rolnego. Prezydent podpisał też ustawę wprowadzającą przepisy o KOWR. 

Nowa instytucja ma realizować zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz gospodarowaniem państwową ziemią, a także poprawiać strukturę agrarną gospodarstw rodzinnych. Ponadto, do zadań KOWR będzie należało wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnych programów związanych z dostarczaniem owoców i mleka do szkół, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych.

Natomiast jedyną agencją płatniczą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przejmie część zadań ARR związanych z unijnymi dopłatami. 

Ma to zmniejszyć koszty funkcjonowania agencji, poprawić dostępność do usług i informacji dla beneficjentów, zmniejszyć obciążenia administracyjne. Planowane jest zmniejszenie liczby zatrudnionych w obu agencjach o 30 proc. – w KOWR ma pracować ok. 1800 osób.

Połączenie agencji nastąpi 1 września br.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat