Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Produkty bez GMO

Do 28 maja trwały konsultacje publiczne projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podał resort rolnictwa.

Projekt został opracowany jako odpowiedź na dyskusję społeczną dotyczącą GMO. Oznakowanie i informacja, czy w danym produkcie występuje modyfikacja genetyczna i czy w procesie jego wytwarzania były wykorzystywane organizmy GM zapewni obywatelom możliwość dokonania świadomego wyboru przy zakupie produktów żywnościowych.

Unijne przepisy nakładają obowiązek znakowania produktów z GMO, czyli takich, które zawierają 0,9 proc. i więcej domieszki GMO. Jeśli obecność ta jest przypadkowa lub technicznie nieunikniona i zawartość GMO wynosi poniżej 0,9 proc. produkty nie muszą być znakowane. Nie znakuje się również produktów pochodzenia zwierzęcego od zwierząt karmionych paszami GMO, gdyż zgodnie z badaniami naukowymi zmodyfikowane DNA nie przechodzi do organizmu zwierzęcego, tym samym produkt pochodzenia zwierzęcego nie jest GMO. 

W projekcie nie przewiduje się utworzenia jednego znaku lub logo. Istotną kwestią jest to, że producent znakując sprzedawany produkt jako „wolny od GMO”, nie będzie mógł wykorzystać tego oznakowania do promowania go w sposób podkreślający, że brak GMO oznacza lepszą jakość lub szczególną wartość produktu np. zdrowy, bo „wolny od GMO”.

Kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z oznakowaniem „wolne od GMO”, będzie zajmowała się Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a w zakresie nadzoru nad oznakowaniem „wolne od GMO” w paszach – Inspekcja Weterynaryjna.

Projektowana ustawa zwiększa wydatki budżetowe, dodatkowe środki mają być przeznaczone na zwiększenie zatrudnienia w inspekcjach kontrolujących żywność. Zakłada się, że w okresie 10 lat od wejścia w życie ustawy wydatki wyniosą ok. 295 mln zł, ok. 30 mln zł rocznie. 

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat