Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Nowe umowy dla pracowników sezonowych

6 marca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa.

Najważniejsza zmiana dotyczy zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Teraz w sytuacjach wymagających wsparcia przy zbiorach nagminnie stosowane są umowy o dzieło, które nie zabezpieczają osób przy nich pracujących i nie przystają do charakteru prowadzonej pracy. Dlatego zaproponowano, aby podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach był nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika). Umowa będzie stosowana do czynności obejmujących: zbieranie owoców lub warzyw; usuwanie zbędnych części roślin; klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych owoców lub warzyw; wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie tych owoców lub warzyw do transportu, przechowywania lub sprzedaży; wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Rolnik będzie zgłaszał pomocników do ubezpieczenia w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia świadczenia pracy. Właściciel gospodarstwa będzie opłacał za pomocnika składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz zdrowotne (za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca). W zamian pomocnik będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach oraz dostęp do ochrony zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolnik będzie opłacał za pomocnika w wysokości takiej, jaka jest przewidziana za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. W tym roku składka zdrowotna wyniesie 132 zł, a na ubezpieczenie wypadkowe 42 zł miesięcznie od osoby. Od tych umów będzie też obowiązywał podatek dochodowy.

22 marca Sejm nie poprał wniosku Platformy Obywatelskiej o odrzucenie projektu ustawy. PO uzasadniło wniosek argumentując, że rozwiązania zaproponowane przez rząd skomplikują życie rolnikom, a w konsekwencji mogą spowodować odpływ siły roboczej z gospodarstw. Tymczasem projekt poparła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Został on skierowany do dalszych prac w sejmowych komisjach polityki społecznej i rodziny oraz rolnictwa.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat