Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Większy nadzór nad skupem płodów rolnych

Zwiększenie nadzoru nad skupem płodów rolnych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zakłada projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zakończyły się właśnie konsultacje społeczne w tej sprawie. 

Projekt przygotowany przez resort rolnictwa jest odpowiedzią na wątpliwości rolników co do rzetelności firm skupujących płody rolne, zwłaszcza w przypadku, gdy uzasadniają one obniżenie zapłaty niewystarczającą jakością towaru. Teraz nie ma możliwości odwołania się od takiej decyzji. Dodatkowo rolnicy wnoszą zastrzeżenia co do kwalifikacji osób pobierających próbki do badań.

Obecnie obowiązują przepisy nakazujące zawieranie umów pomiędzy rolnikami a podmiotami prowadzącymi skup. Zostały one wprowadzone, aby uniknąć stosowania nieuczciwych praktyk handlowych. Obowiązkowymi elementami umowy są: cena, ilość i jakość produktów, terminy i procedury płatności itp. Strony umowy ustalają wymagania co do jakości handlowej produktów rolnych, mogą też określić metody badań surowca, sposobu pobierania próbek, warunków zapłaty, czy też przypadków obniżenia ceny, gdy surowiec nie spełnia wymagań wynikających z umowy. Jednakże kryteriów, które nie wynikają wprost z przepisów ustawy podmioty skupowe najczęściej nie chcą wprowadzać do umów.

W projekcie zaproponowano ponadto, aby laboratoria wykonujące badania na rzecz podmiotów skupujących płody rolne były zatwierdzane przez głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Musiałyby one przedstawić dokumentację potwierdzającą, że spełniają kryteria obiektywności badań. Próbki do badań mają pobierać upoważnieni rzeczoznawcy.

Wprowadzenie nowych przepisów wiąże się z dodatkowymi kosztami na wynagrodzenia dla rzeczoznawców oraz na badania laboratoryjne. Oceniono, że w pierwszym roku funkcjonowania znowelizowanej ustawy potrzebne będzie ok. 2,64 mln zł, a w następnych latach – 2,59 mln zł. W Polsce działa ok. 1720 podmiotów skupowych.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat