Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Zaliczki od 16 października

13 września prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę, która ma usprawnić wydatkowanie pieniędzy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli. Nowe przepisy umożliwią co roku wypłacanie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, niezależnie od tego, czy w danym roku wystąpi klęska żywiołowa.

Na uruchomienie takich wypłat nie będzie potrzebna zgoda Komisji Europejskiej. Ustawa zakłada, że zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich nie będą przekraczały 70 proc. tzw. koperty finansowej za dany rok. Wypłacane są one od 16 października do 31 listopada danego roku.

Nowe przepisy rozszerzają wymóg posiadania przez wnioskujących o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW 2014-20 tytułu prawnego do działek rolnych, które są własnością Skarbu Państwa np. mogą to być grunty należące do samorządów czy Lasów Państwowych. Ma to przeciwdziałać zjawisku ubiegania się o przyznanie dopłat do bezumownie użytkowanych gruntów.

Ustawa ponadto upraszcza zasady funkcjonowania krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w niektórych specyficznych sytuacjach, np. w odniesieniu do małżonków i współposiadaczy jednego gospodarstwa rolnego. Kolejnym ułatwieniem dla rolników jest wprowadzenie przepisów, które pozwalają na nadanie dodatkowego numeru identyfikacyjnego dla jednego gospodarstwa, tak by współmałżonek mógł skorzystać z programów pomocowych np. z dofinansowania na działalność pozarolniczą. Natomiast taki numer identyfikacyjny nie będzie uprawniał do otrzymania dopłaty bezpośredniej.

Nowe regulacje ułatwiają dostęp do uzyskania wpisu na listy dla osób, które mogłyby uzyskać uprawnienia doradcy rolno-środowiskowego lub eksperta przyrodniczego. Chodzi m.in. o skrócenie czasu zdobywania doświadczenia w doradzaniu przez osoby posiadające wyższe wykształcenie z jednego roku do sześciu miesięcy.

W ustawie znalazły się zapisy dotyczące dodatkowej identyfikacji loch (poprzez kolczykowanie), po to by rolnik mógł otrzymać dopłaty do ich utrzymywania, gdy mają podwyższony dobrostan.

Ustawa weszła w życie 1 października, z wyjątkiem przepisów dotyczących identyfikacji loch, które zaczną obowiązywać 1 lutego 2020 r.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat