Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Zmiany w Prawie wodnym

Prezydent Andrzej Duda popisał ustawę z 11 września o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Wśród wielu znowelizowanych przepisów jest też zmodyfikowany art. 394 ust. 1 pkt 9.

Zgodnie z nim jedynie zgłoszenia wodnoprawnego (a nie wiążącego się z większymi wymogami pozwolenia wodnoprawnego) wymaga wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi, roztopowymi lub gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem. Do tej pory taka ulga dotyczyła planowanych stawów do wielkości 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m.
- Rozwiązanie to będzie służyło rozwojowi małej retencji wodnej, na co czekają również rolnicy. Zmniejszy odpływ wód powierzchniowych w okresach opadów. Umożliwi to wykorzystanie zgromadzonej wody do łagodzenia skutków suszy w czasie niedoboru wody – wyjaśniała podczas posiedzenia komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jej przewodnicząca Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS).
W znowelizowanym prawie wodnym jest też inna zmiana dotycząca wody dla rolnictwa. W obowiązującej wersji, zgodnie z art. 33, pobór wód powierzchniowych i podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę w celu zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, jest zwykłym korzystaniem z wód. Ale w kolejnym art. 34 ustawy, określającym rodzaje szczególnego korzystania z wód, w punkcie 13 uwzględniono limit 5 m3 tylko w odniesieniu do korzystania z wód w celu nawadniania gruntów lub upraw. Potrzebne było w związku z tym wskazanie, że próg do 5 m3 dotyczy również ogółu działalności rolniczej. „Celem zmiany punktu 13 jest wyraźne określenie, że szczególnym korzystaniem z wód nie jest korzystanie z wód do 5 m3 na potrzeby działalności rolniczej” – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat