Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
 Wyższa składka na KRUS

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników pójdzie w górę w drugim kwartale roku. KRUS poinformowała również o wstrzymaniu działalności centrów rehabilitacji.
Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w drugim kwartale br. wyniesie 42 zł miesięcznie – tak jak w ostatnich miesiącach. Tym samym nadal 14 zł (1/3 pełnej składki) miesięcznie zapłacą rolnik, małżonek lub domownik, objęci tym ubezpieczeniem na wniosek, w zakresie ograniczonym. 
„Jednocześnie informujemy, że od marca br. nastąpiła zmiana wysokości emerytury podstawowej (972,40 zł) mająca wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2020 r. wynosi 97 zł” – podała KRUS. Do tej pory było to 94 zł. Rośnie również dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Będzie to:

- 117 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych (w I kw. br. było 113 zł);

- 233 zł dla gospodarstw obejmujących obszar od 100 do 150 ha przeliczeniowych (225 zł);

- 350 zł dla gospodarstw obejmujących obszar od 150 do 300 ha przeliczeniowych (338 zł);

- 467 zł dla gospodarstw obejmujących obszar powyżej 300 ha przeliczeniowych (451 zł).

Ustawowy termin uregulowania składek za rolników, małżonków i domowników za drugi kwartał 2020 r. upływa 30 kwietnia, zaś za pomocników rolnika za dany miesiąc mija z 15. dniem następnego miesiąca.
Od 15 marca do odwołania, w związku z pandemią koronawirusa, KRUS wstrzymała wyjazdy do centrów rehabilitacji rolników. Skierowania będzie można zrealizować w późniejszym terminie. „Pacjenci aktualnie przebywający na turnusach rehabilitacji leczniczej i korzystający z usług centrów mają prawo do rezygnacji i wyjazdu bez ponoszenia kosztów z tytułu niewykorzystanych osobodni – poinformowała KRUS.
 
(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze