Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo poniosło straty z powodu suszy?
 
Tak, powyżej 70 proc.
Tak, poniżej 70 proc.
Nie


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 43 tygodniu 2017 r.

2017-11-14

Rynek mleka i wołowiny w 43 tygodniu 2017 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Wrzesień Sierpień Miesięczna zmiana ceny
Północny 143,61 139,40 3,0
Centralny 142,63 136,85 4,2
Południowo-wschodni 147,68 142,24 3,8
Zachodni 142,69 137,29 3,9
Polska 143,80 138,97 3,5
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Wrzesień 2017
Wrzesień 2016
 
Wrzesień 2015 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2016 2015
143,80 114,21 111,98 25,9 28,4
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2017.10.29
2017.10.22
Masło Ekstra w blokach 2 235,26 2 339,03 -4,4
Masło Ekstra konfekcjonowane 2 489,62 2 614,66 -4,8
Mleko odtłuszczone w proszku 677,70 699,27 -3,1
Mleko pełne w proszku 1 326,46 1 339,50 -1,0
Ser Edamski 1 451,86 1 438,52 0,9
Ser Gouda 1 461,86 1 468,52 -0,5
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] zm. ceny [%]
2017-10-29 2017-10-22
Bydło ogółem 6,59 6,57 0,4
Bydło 8-12 m-cy (Z) 6,99 6,83 2,5
Byki 12-24 m-ce (A) 7,59 7,53 0,8
Byki > 24 m-cy (B) 7,48 7,36 1,6
Wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
Krowy (D) 5,30 5,29 0,2
Jałówki > 12 m-cy (E) 6,77 6,71 0,9
 
kategoria bydła mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2017-10-29 2017-10-22
Bydło ogółem 13 004 12 950 0,4
Bydło 8-12 m-cy (Z) 12 976 12 663 2,5
Byki 12-24 m-ce (A) 14 075 13 966 0,8
Byki > 24 m-cy (B) 13 990 13 763 1,6
Wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
Krowy (D) 11 403 11 377 0,2
Jałówki > 12 m-cy (E) 13 112 12 999 0,9
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2017-10-29 2017-10-22
cielęta 60-100 kg 12,93 13,08 -1,1
młode bydło opasowe 6,79 6,90 -1,6
krowy wybrakowane 4,60 5,20 -11,5
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat