Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 11 tygodniu 2018 r.

2018-04-04

Rynek mleka i wołowiny w 11 tygodniu 2018 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Luty Styczeń Miesięczna zmiana ceny
Północny 142,15 146,23 -2,8
Centralny 129,24 132,65 -2,6
Południowo-wschodni 130,24 141,04 -7,7
Zachodni 135,02 137,29 -1,7
Polska 137,26 141,67 -3,1
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Luty 2018
Luty 2017
 
Luty 2016 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2017 2016
137,26 131,70 112,60 4,2 21,9
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.03.18
2018.03.11
Masło Ekstra w blokach 1 827,33 1 771,64 3,1
Masło Ekstra konfekcjonowane 2 054,53 2 038,22 0,8
Mleko odtłuszczone w proszku 549,86 560,11 -1,8
Mleko pełne w proszku 1 042,48 1 038,18 0,4
Ser Edamski 1 242,66 1 247,09 -0,4
Ser Gouda 1 220,84 1 218,58 0,2
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-03-18 2018-03-11 2018-03-18 2018-03-11
Bydło ogółem 6,86 6,87 13 251 13 270 -0,1
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,09 7,10 13 149 13 174 -0,2
byki 12-24 m-ce (A) 7,50 7,53 13 905 13 974 -0,5
byki > 24 m-cy (B) 7,40 7,43 13 840 13 890 -0,4
wolce > 12 m-cy (C) -- -- -- -- --
krowy (D) 5,47 5,44 11 770 11 697 0,6
Bydło ogółem 6,83 6,84 13 231 13 264 -0,3
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2018-03-18 2018-03-11
cielęta 60-100 kg 12,80 13,08 -2,1
młode bydło opasowe 7,03 7,03 0,0
krowy wybrakowane 4,77 4,75 0,4
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 
 
6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.03.18 2018.03.11 2017.03.19
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny zł/szt 617,01 625,40 606,00
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny zł/szt 773,15 771,70 756,86
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy zł/kg w.ż. * 10,30 10,44
 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat