Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Aktualno?ci

Rynek zbóż w 42 tygodniu 2018 r.

2018-10-29

Rynek zbóż w 42 tygodniu 2018 r.
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
 
Towar
Rodzaj ziarna
2018-10-21 2018-10-14
Tyg. zm. cen. (%)
Pszenica konsumpcyjne 819 816  
paszowe 797 786
 
Żyto konsumpcyjne 701 701  
paszowe 686 673
 
Jęczmień konsumpcyjne 740 773  
paszowe 779 779
 
browarniane 789 770
 
Kukurydza
paszowe "mokra"
527 523  
paszowe 723 724
 
Owies konsumpcyjne nld 600  
paszowe 707 675
 
Pszenżyto paszowe 751 750  
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona] Tygodniowa
2018-10-19 2018-10-12 zmiana [%]
 
PSZENICA
Cena min. 700 625 12,0
Cena max. 1000 1000 0,0
Cena śr. 857 857 0,0
 
ŻYTO
Cena min. 570 550 3,6
Cena max. 900 900 0,0
Cena śr. 689 672 2,4
 
JĘCZMIEŃ
Cena min. 640 625 2,4
Cena max. 950 900 5,6
Cena śr. 775 765 1,3
 
KUKURYDZA
Cena min. 790 790 0,0
Cena max. 1000 1000 0,0
Cena śr. 902 896 0,6
 
OWIES
Cena min. 500 500 0,0
Cena max. 1000 1000 0,0
Cena śr. 668 669 -0,2
 
PSZENŻYTO
Cena min. 600 600 0,0
Cena max. 900 900 0,0
Cena śr. 736 736 0,0
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 24-29.09.2018 r.
 
Towar Parametry jakościowe Giełda Cena (zł/tona) Ilość (tona) Lokalizacja Uwagi
Pszenica paszowa zgodne z PN Rol Petrol Łódź 820 200 z dostawą kraj
Jęczmień paszowy zgodne z PN Rol Petrol Łódź 790 100 z dostawą kraj
 
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 
 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat