Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
BGŻ BNP PARIBAS ułatwił finansowanie zakupu gruntów

Od 16 sierpnia Bank BGŻ BNP Paribas uprościł proces wyceny wartości gruntów rolnych i zabezpieczenia hipotecznego kredytów. Zmiany wprowadzane są w związku z nowelizacją przepisów w zakresie obrotu ziemią rolną oraz ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych. Dotyczyć będą zarówno zabezpieczenia na gruntach rolnych, jak i kredytów inwestycyjnych.

Klient nie jest już zobowiązany do dostarczenia operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Takie rozwiązanie ułatwia uzyskanie finansowania, skraca proces kredytowy oraz obniża koszty związane z uzyskaniem kredytu.

– Zmiana w ustawie o obrocie ziemią rolną sprawia, że finansowanie zakupu, budowy lub modernizacji nieruchomości rolnych, których zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na tych nieruchomościach będzie prostsze niż dotychczas, a w naszym banku na uproszczonych zasadach. Będziemy dokonywać wyceny zabezpieczenia w oparciu o nasze szacunki przygotowane przez bankowych ekspertów – mówi Bartosz Urbaniak, członek zarządu Banku BGŻ BNP Paribas odpowiedzialny za obszar MŚP i Agro. 

Kredyt obrotowy Agro Ekspres jest udzielany w rachunku bieżącym właścicielom lub współwłaścicielom wieczystym oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości rolnych. Można go zaciągnąć maksymalnie na 5 lat z możliwością wydłużenia okresu kredytowania, nawet w ciągu jednego dnia. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości rolnej. Maksymalna kwota kredytu wynosi do 70 proc. wartości gruntów rolnych, aż do 2 mln zł. Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zakup sprzętu rolniczego lub spłatę zadłużenia w innych bankach.
Bank udziela też preferencyjne kredyty inwestycyjne. Ich oprocentowanie wynosi od 3 proc. w skali roku dla klienta. Bank nie pobiera opłat i prowizji za udzielenie oraz obsługę kredytu przez cały okres kredytowania (nawet do 15 lat). Kwota kredytu może wynieść do 5 mln zł dla gospodarstw oraz do 8 mln zł dla działów specjalnych, a dla firm przetwórczych do 16 mln zł. Kredyty preferencyjne w większości wykorzystywane są na zakup gruntów rolnych, budowę oraz modernizację budynków, zakup maszyn i urządzeń, a także zakładanie plantacji wieloletnich. Z tej oferty mogą korzystać nie tylko rolnicy, ale również firmy z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

Natomiast kredyt Agro Progres oferowany jest osobom, które prowadzą działalność wytwórczą w rolnictwie. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka na nabywanej lub na innej nieruchomości. Maksymalny okres kredytowania w przypadku zakupu ziemi wynosi 30 lat, a wkład własny przy zakupie gruntów to 10 proc. Bank nie wymaga biznes planu w sytuacji, gdy ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie bieżących przychodów w gospodarstwie. Klient może liczyć na dwuletnią karencję w spłacie kapitału. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, w tym na zakup gruntów rolnych.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat