Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
Grupa Azoty kupuje Grupę Compo Expert

Grupa Azoty zawarła ze spółką Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Holandii warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, jednego z czołowych producentów nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych.

Finalizacja transakcji będzie mogła nastąpić po uzyskaniu zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty SA oraz zgód właściwych organów kontroli łączenia przedsiębiorstw, wymaganych w niektórych krajach prowadzenia działalności, co powinno nastąpić nie wcześniej niż w czwartym kwartale 2018 r. i nie później niż w pierwszym kwartale 2019 r. Całkowita cena nabycia udziałów w Grupie Compo Expert nie przekroczy 235 mln euro i zostanie w całości sfinansowana z kredytów. 

- Wejście w obszar nawozów specjalistycznych stanowi istotny krok w dostępie do innowacyjnych technologii i unikatowego know-how. To również dowód na to, jak efektywnie polskie firmy potrafią wykorzystywać szanse biznesowe z korzyścią dla polskiej chemii i polskiej gospodarki. Grupa Azoty, która jeszcze kilka lat temu była zagrożona wrogim przejęciem, dziś, dzięki połączonej sile zintegrowanych zakładów bierze udział w procesach akwizycyjnych w Europie – podkreśla dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty SA. 

Portfolio produktowe Grupy Compo Expert będzie uzupełnieniem dotychczasowej oferty wysokotonażowych produktów Grupy Azoty. Wniesie zaawansowane rozwiązania do produkcji nawozów specjalistycznych otoczkowanych (CRF - controlled release fertilizers) i wolnodziałających (SRF - slow release fertilizers), nawozów do fertygacji i dolistnych, nawozów płynnych i biostymulatorów, jak też specjalistycznych nawozów NPK o wysokiej koncentracji składników pokarmowych. - Dzięki potencjałowi Grupy Compo Expert zamierzamy budować pozycję rynkową Grupy Azoty w nowych segmentach, jakimi są nawozy dla wielkoobszarowych plantacji warzywniczych, ogrodniczych oraz sadowniczych w blisko 100 krajach na pięciu kontynentach – dodał prezes Wardacki. 

Jeśli akwizycja Grupy Compo Expert dojdzie do skutku, będzie to druga inwestycja Grupy Azoty na rynku niemieckim, ponieważ w 2010 r. Azoty przejęły ATT Polymers, spółkę działającą w branży tworzyw sztucznych.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat