Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że pomoc oferowana rolnikom poszkodowanym przez suszę przez ministerstwo rolnictwa jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.

- Prace nad dokumentem trwały rok. Pod kierunkiem podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego aktywnie uczestniczyli w nich przedstawiciele resortu rolnictwa – poinformował minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. - Głównym celem strategii jest wyrównanie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej. Świadczy to o zrównoważonym rozwoju kraju, a w odniesieniu do obszarów wiejskich o wyrównaniu poziomu jakości życia między tymi obszarami a miastami.

- Na najbliższe 13 lat zostały określone kierunki rozwoju w postaci trzech celów szczegółowych oraz 72 wskaźników monitorowania i 705 działań realizowanych przez różne instytucje – dodał wiceminister Ryszard Zarudzki podkreślając, że jednym z priorytetowych zadań rządu jest zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych. W strategii zawarto 16 projektów koordynowanych przez ministerstwo rolnictwa.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat