Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.

- Prace nad dokumentem trwały rok. Pod kierunkiem podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego aktywnie uczestniczyli w nich przedstawiciele resortu rolnictwa – poinformował minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. - Głównym celem strategii jest wyrównanie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej. Świadczy to o zrównoważonym rozwoju kraju, a w odniesieniu do obszarów wiejskich o wyrównaniu poziomu jakości życia między tymi obszarami a miastami.

- Na najbliższe 13 lat zostały określone kierunki rozwoju w postaci trzech celów szczegółowych oraz 72 wskaźników monitorowania i 705 działań realizowanych przez różne instytucje – dodał wiceminister Ryszard Zarudzki podkreślając, że jednym z priorytetowych zadań rządu jest zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych. W strategii zawarto 16 projektów koordynowanych przez ministerstwo rolnictwa.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat